For English version, please click here

Før en reklamasjon i butikk eller hos servicebetjening godkjennes, må følgende punkter gjennomgås.
Dette er en liste som oppdateres jevnlig, så hyppige besøk anbefales dersom du er serviceansvarlig/-medarbeider i din bedrift.
Forbrukere bes henvende seg der produktet ble kjøpt. Sahaga as erfarer at langt over 50% av alle produkter som kommer tilbake til oss, ikke har feil. Brukerfeil eller manglende lesing av bruksanvisning er som regel årsaken. Vi ønsker å arbeide tett med våre forhandlere om disse utfordringene for å spare miljøet og tenke økonomisk. Alle kostnader påvirker prisbildet, og vi ønsker å selge produkter av høy kvalitet til lavest mulig pris.

SERVICE   informasjon, tips og krav for godkjennelse av reklamasjoner

DAB/DAB+ mottak
Alle produkter solgt under brandnavn POP har DAB+.

Generelt om mottak av DAB/DAB+ signaler

 • husk at de fleste problemer med en DAB/DAB+-radio løses med en factory reset (tilbakestilling til fabrikkinnstillinger). Se bruksanvisningen.
 • sjekk alltid dekningen der radioen benyttes   (www.radio.no i Norge)
 • Husk at det er forskjellige dekningsgrader på de forskjellige nettene  (P4, Radio N etc. har mindre dekning enn NRK)
 • Husk at det kan være dekning for NRK et sted det ikke er dekning for P4, og motsatt
 • Husk at du må sjekke at du lytter til RIKTIG SENDER. Samme kanal kan dukke opp flere ganger i listen, både nabofylket og ditt eget fylke. Du må lytte til den nærmeste senderen for å få mest stabilt mottak.
 • Husk at det kan være lokale forhold som hindrer mottak, selvom det er dekning i følge dekningskartet (konstruksjon i bygning, forstyrrelse fra støykilder som LED-pærer, store aggregater, høyspent etc. Dette er helt vanlig for radiosignaler, og er ikke spesielt for DAB/DAB+).
 • Husk at antennen i de fleste tilfeller må trekkes helt ut. Mange tror at DAB/DAB+ har med internett å gjøre og at antennen kun er for FM-delen av radioen.
 • Husk at når signalet blir for dårlig på DAB+, kutter lyden helt. Dersom man er i marginal dekning, kan dette skje selvom radioen står stille. Det er ikke feil ved radioen, men den må flyttes for å få bedre mottak.
 • Husk at POP benytter kun de beste mottaks-modulene for DAB+ til hver modell. Når det kommer til signalmottak er det i de fleste tilfeller snakk om hvor radioen er plassert og forutsetningene den har for å motta signalet, heller enn feil på radioen, det er snakk om hvis noen reklamerer på signalmottaket.
 • Husk at dersom radioen drives på batterier (engangs- eller oppladbare batterier) er det slik at signalmottaket påvirkes negativt når batteriene går mot slutten.

Usikkerhet rundt mottak av DAB/DAB+ på POPs produkter? Ta kontakt på (+47) 69 31 10 30 eller rma@sahaga.com

 

Spesielt om reklamasjon på POPyourCAR-serien

 • POPyourCAR 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 og POPyourMIRROR har alle markedets beste mottaks-modul for DAB+. Ved mottaks-problemer er det stort sett alltid antenne-monteringen som er årsaken. Antennen MÅ monteres vertikalt og den MÅ monteres på glass hvor det ikke er "filter" som stenger signalet ute. Slike filter er ikke lett å se, så man bør alltid teste før man monterer antennen permanent.

 • Typiske "filtre" er:  varmetråder, andre antenner, solskjerming (gjelder det slag som er metallisk), antiknus-matter i glasset (gjelder det slag som er metallisk), andre metaller som stenger signalet ute. Dersom glasset er transparent (uten filter som stenger for signalet) der antennen monteres, skal POPyourCAR-serien kunne motta DAB/DAB+ over hele dekningskartet som angitt av Radio.no. (Flere steder faktisk ut over dekningsområdet).

 • POPyourCAR (hele serien) har SERVICE FOLLOWING (SF). Dersom kunden klager på at DAB-signalet faller ut i korte tuneller eller i områder med marginal dekning, vil det lønne seg å skru SF av. Da vil ikke radioen bryte lyden for å lete etter bedre sender. Dette vil medføre bedre opplevelse der og da, men man må huske på å slå Service Following på igjen etterpå, dersom man ønsker at radioen skal oppdatere seg til sterkeste sender ved kjøring over lengre strekninger.

 • POPyourCAR (hele serien) har TRAFFIC ANNOUNCEMENTS (TA). Enkelte vil finne trafikkmeldingene som avbryter NRKs sendinger som anmasende. TA kan slås av.

 • POPyourCAR 2.2, 3.0 og POPyourMIRROR har Bluetooth handsfree. Mikrofonen er innebygget i enheten. Dersom det reklameres på at samtalepartner "i andre enden" hører for dårlig, har dette med plasseringen av enheten i bilens kupè å gjøre. Jo lenger mikrofonen er fra munnen, jo mer støy og mindre stemme vil bli oppfattet av mikrofonen.

 • POPyourCAR (hele serien) har medfølgende glassklebeantenner med magnetisk jording.  JORDINGEN er viktig. Kunden må sørge for at magneten "klikker fast" i taket/stolpen. Dette er viktig for mottaket. GLASSKLEBEANTENNEN må ikke monteres på fuktig/kjølig glass. Da vil den ikke feste, limet vil forsvinne og antennen vil være løs. Feilaktig montering, bytte av rute, ødelagt antenne ved forsøk på å flytte den etc er IKKE reklamasjonsgrunn. Ekstra antenner kan bestilles.

 • Husk, hvis kunden sier at det "suser" når man overfører fra POPyourCAR til bilen over FM: Hvis det suser kan det være to årsaker til dette: 1) frekvensen man benytter er enten opptatt eller får forstyrrelser, velg en annen sende-frekvens på POPyourCAR.  2) FM-mottakeren i bilen er ikke bedre. Test dette ved å lytte til en lokalradio på FM. Dersom det også suser ved samme tilfeller der (feks når det blir stille i snakking, eller med en gang man kommer til kanalen), er det selve FM-mottakeren i bilen som ikke er god nok.

 • Dersom "Ingen tjeneste" eller "Ingen signal" vises i displayet, kan det være flere naturlige grunner til det. Dersom det skjer første gang du skrur på, er det fordi antennen ikke er montert eller er montert feil (se over). Dersom det skjer etter en stunds bruk, er det fordi du prøver å lytte til en kanal som ikke har dekning på stedet du er, eller som ikke sender på stedet du er. Da må du gjennomføre et nytt kanalsøk, for å finne ut om kanalen har en annen frekvens i det området du befinner deg nå (gjelder ikke kanaler som benytter SERVICE FOLLOWING (NRK), for da finner POPyourCAR selv kanalen på nytt for deg). Uansett vil en NULLSTILLING av enheten løse problemet, for den vil da nullstilles og deretter søke opp alle tilgjengelige kanaler på stedet du befinner deg.

  OBS!
  Husk at etter nullstilling vil enheten gå tilbake til "standard" innstillinger. Blant annet vil "lyd ut" gå til FM-sender. Det vil si at dersom du benytter linjeutgangen, må du gå inn i menyen og velge denne, for at lyden skal høres. 

 • Dersom bruker av POPyourCAR opplever at skjermen blir grå, at den fryser på oppstartslogoen eller at den ikke lenger lar seg skru på, har enheten sannsynligvis fått for mye strøm / sterk spenning fra bilens sigarettenner. Dette kan skje ved oppstart, dersom sigarettenneren ikke har vern mot slik svingning i strømstyrke. POPyourCAR 3.0 tåler fra 10 til 30 volt. Høyere volt-styrke kan skade enheten. IKKE prøv med en radio til dersom kunden har opplevd dette. Kunden må enten koble POPyourCAR til denne bilen med tilbehøret "adapter for tilkobling til bilens ledningsnett" (altså rett på 10-30v-systemet i bilen, ikke via sigarettenneren) ELLER få sjekket sigarettenneren hos bil/elektro-verksted.

Usikkerhet rundt POPyourCAR-serien? Ta kontakt på (+47) 69 31 10 30 eller rma@sahaga.com

Spesielt om reklamasjon på POP@work-serien

 • POP@work-serien er produsert og sertifisert i henhold til det svært strenge reglementet som gjelder for PPE (Personal Protection Equipment) i Europa. 

 • POP@work-serien er underlagt svært strenge krav til begrensning av lydvolum, for å ikke skade brukerens hørsel over tid.

 • POP@work er således ikke et HiFi-utstyr på noen måte, men et godt hørselvern med radio.

 • Etter henvendelser fra brukere som mener at lydnivået burde være noe høyere, har vi spesifisert om modulen som behandler lyden i POP@work fra og med batch#0919. Det betyr at disse spiller noe høyere, dog fremdeles innenfor de strenge kravene i loven.

 • Siden både forskjellige typer musikk, og forskjellige radiokanaler representerer forskjellige volum-trykk, vil man kunne oppleve at enkelte kanaler og enkelte typer musikk ikke er egnet for bruk av hørselvernets "bass booster". Denne funksjonen benyttes best på rolig musikk og tale. På bass-tung musikk bør den ikke være aktivert. At bass blir overstyrt ved bruk av bass booster er ikke en reklamasjonsgrunn.

 • Hørselvernene fra POP er fra og med batch#0919 testet og sertifisert for "fall fra hodehøyde i lav temperatur". Det betyr at de er testet for å falle fra hodehøyde og ned på hardt underlag - i lav temperatur - uten at de ryker. Knekte hodebøyler på hørselvern fra POP er således normalt sett ikke en gyldig reklamasjonsgrunn.
   
 • POP@work-serien bestod av entry-modellene POP@work og POP@work BT (disse er nå utgått)

 • POP@work PRO-serien består av  POP@work PRO og POP@work PRO helmet (POP@work PRO helmet er foreløpig ikke i produksjon)

 • POP@work og POP@work BT er ikke vanntett. De har heller ikke hygienesett for utskifting av øreputer.

 • POP@work PRO og PRO helmet er vanntett og det finnes hygienesett for utskifting av øreputer som ekstrautstyr.

 • POP@work og POP@work BT er produsert med ekstra nylon i plastikken rundt festene av klokkene, for å gjøre dem mer robust enn andre entry-level produkter i samme kategori. Disse knekker ikke av seg selv. Ved reklamasjon på ødelagte fester/bøyler: Serviceansvarlig må gjøre en vurdering av hvorvidt produktet er ødelagt pga for røff behandling eller om det faktisk har vært en svakhet ved produktet. Merk her også brukstemperaturen som angitt i brukermanualen.

 • POP@work PRO og POP@work PRO helmet har en mer robust konstruksjon og det kan forventes at disse tåler røffere behandling enn entry-level serien.

 • Batteriene i POP@work-serien, skal spille i inntil 8 timer. Dersom det er problemer med batteriet, eller enheten ikke tar lading, er dette som regel et problem som løses ved at vi sender nytt batteri. Enheten byttes ikke før den er testet med nytt batteri.

 • Signalmottak på hørselvern med DAB/DAB+:
  • POP@work-serien benytter spesialutviklede DAB/DAB+-moduler, med fokus på mottak i bevegelse, liten størrelse for plass i klokken og lavt strømforbruk.
  • Det er en kjennsgjerning at DAB/DAB+ signalet skal mottas vertikalt. Det er svært få arbeidere som forholder seg med hodet vertikalt til enhver tid. I områder med marginal dekning, vil man derfor kunne oppleve små utfall i de situasjoner hvor antennen ikke peker oppover.
  • Det er teknisk sett slik at den DAB/DAB+-antenne skal være ca 36 cm lang. Siden ingen ville ønske å gå med en så lang antenne på hodet, har vi tilpasset den bruken ved å gjøre den kortere. Det er gjort mye arbeid med dette for å unngå mottaks-svekkelse, men i områder med marginal dekning, men hvor en bordradio fremdeles har signalmottak, vil man på hørselvern med kortere antenner kunne oppleve signalutfall.
  • Vær oppmerksom på at arbeid innendørs med hørselvern med DAB/DAB+ kan gi dårligere mottak enn tilsvarende arbeid utendørs. I tillegg vil det være forskjell på signalkvaliteten i bygg av trekonstruksjon i forhold til mur- og metall. Store maskiner, sveiseapparater, lysrigger med LED og annet kan også ødelegge for DAB/DAB+-signalet i lokalene.
  • Dersom kunde mener at det var dekning for FM (på de gamle hørselvernene) og at det derfor bør være dekning på DAB/DAB+, stemmer ikke dette. For det første har det med å gjøre hvilken kanal man lytter til (forskjellige sendenett), for det andre er ikke FM-nett og DAB-nett direkte sammenlignbare (deknings-% totalt for landet er faktisk bedre på DAB/DAB+, men lokalt kan omleggingen ha ført til "nye" forhold) OG ikke minst, - det er svært sannsynlig at arbeidsplassen hadde egne FM-sendere montert innendørs i arbeidslokalene. Dersom de ikke har satt opp egen DAB/DAB+-sendere ennå, vil det bli en veldig feil sammenligning. Sahaga as kan formidle kontakt med installatører som setter opp lokale DAB/DAB+ på større arbeidsplasser.

Usikkerhet rundt POP@work-serien? Ta kontakt på (+47) 69 31 10 30 eller rma@sahaga.com

Spesielt om reklamasjon på POPs  entry-level modeller (POPlite, POPlite2, POPintro, POPintro2, POP original, POPstar, POP2017, POPnano, POPup)

 • I de tilfeller radioen har klokkeradio, vær oppmerksom på at denne funksjonen kun fungerer når radioen er tilkoblet 220v. Dette for at ingen skal oppleve å forsove seg fordi batteriene gikk tomme i løpet av natten.

 • Husk at "factory reset" som regel kun kan gjennomføres når radioen er tilkoblet 220v.

Spesielt om reklamasjon på POPs DELUXE-serie  (POPdeluxe, myPOP og POPup2)

 • Husk at hva som vises i fargedisplayet kommer an på hva som sendes fra kringkaster.

 • Husk at du kan velge mellom flere modus for visning av slideshow (se bruksanvisning)

 • Husk at snooze-funksjonen på POPup2 er annerledes enn andre vekkeklokker.  (Se bruksanvisningen)

 • For å sikre at ingen stiller alarm-volumet sitt for lavt, og dermed forsover seg til jobb eller annet, er POPup2 laget slik at det er et minimums-volum for alarmen. Dette er slik radioen er laget, det er meningen og det er ikke en feil. Det er en praktisk løsning for å unngå problemer for brukeren.


Spesielt om reklamasjon på POPradio og POPworldradio

 • Dersom det oppstår nettverksproblemer ved bruk av POPworldradio, er det som regel WiFi-routeren som er årsaken. Den kan trenge software-oppdatering eller har fått endret sine innstillinger fra nettverksleverandøren. Den mest effektive måten å feilsøke/teste en POPworldradio dersom det oppstår nettverksproblemer ved bruk, er å ta den med til et annet nettverk. Dersom den fungerer der, er det hjemme-nettverket og ikke radioen som har problemet.

 • Det er viktig å foreta nødvendig oppgradering av software på POPworldradio, dersom det ikke er gjort etter at Frontier Silicon skiftet serverleverandør for internettradio-tjenestene sine. Support rundt dette fås her.

 

Spesielt om reklamasjon på POPyourSHOWER

 • POPyourSHOWER har en tastelås under dekselet på høyre side. Denne må stå av for at radioen skal kunne slås på eller andre knapper betjenes.

 • POPyourSHOWER må lades etter ca 8-10 timers spilling. For mange er det etter flere uker, siden den kun benyttes i dusjen. Da er det viktig å merke seg at hvis radioen slutter å virke, eller signalmottaket blir dårlig, er det fordi radioen trenger å lades.

 • Husk at POPyourSHOWER har spesialutviklet DAB/DAB+-antenne som ikke synes. Den ligger i gummibåndet/håndtaket på radioen. Dersom dusjen ligger i en kjeller eller i en blokk med mye betong/metall, kan det hende at radioen må plasseres i nærheten av et vindu. Antennen er god, men signalmottaket påvirkes (i områder hvor dekningen er marginal) av at antennen ikke er vertikal og ikke ca 36 cm lang.

Generelt om reklamasjon på øvrige POP radioer

 • Generelt henviser vi alle brukere av POP til den spesifikke POP-modellens BRUKSANVISNING.

 • Angående dekning eller kanal-orienterte problemstillinger, henviser vi til Radio.no eller den aktuelle kringkaster.  (NRKs publikumsservice: +47 23 04 70 00)

 

Denne oversikten oppdateres fortløpende. Har du tips om noe som bør med? Ta kontakt med oss på salg@sahaga.com så oppdaterer vi fortløpende!

ALLE PRODUKTER FRA POP har:
2 garanti

5 års reklamasjonsrett ( i Norge ) ihht norsk forbrukerlov for privatpersoner.

Dersom annet oppgis av oss eller forhandler, er dette feil.

Det tas forbehold om skrivefeil her og/eller evnt i bruksanvisninger.

Eldre utgave av "ofte stilte spørsmål", som kanskje kan gi svar også:

Spørsmål og svar

Generelle spørsmål og svar om DAB   (se spørsmål og svar om POP lenger ned)

Sahaga as anbefaler alle sine kunder å sette seg inn i produktenes bruksanvisninger. Ved å vite hvordan produktet er ment å fungere, vil du spare både tid og penger og unngå unødvendig sending av produkter uten feil.
Husk at DAB trenger dekning av DAB-signaler, og at en DABradio enten har lyd (god til dårlig dekning) eller er helt taus (marginal til ingen dekning). Det betyr at det kan være stor forskjell på mottak på bare noen meters avstand. Flytt på radioen, prøv kanalsøk utendørs eller ta med radioen til et annet sted for test, for feil innrapporteres. Signaldeknings-problemer dekkes ikke av garanti. Sahaga har ingenting med utbyggingen av DAB-nettet i Norge å gjøre.

Jeg får inn kanalnavn, men hører ingen lyd. Hva er galt?
Det kan være flere grunner til dette. Først må du:

 1. foreta en nullstilling til fabrikks-innstilling (dette vil som regel løse evnt midlertidige software-problemer)
 2. foreta ett nytt kanalsøk (sørg for å gjøre fullt kanalsøk, ta gjerne med radioen til et vindu eller utendørs for å sikre best mulig signalmottak)
 3. sjekk kanallisten og sørg for at du lytter til den nærmeste senderen
 4. sjekk dekningen på radio.no
 5. les i bruksanvisningen om radioen har en "mute"-funksjon eller en låseknapp som er årsaken til manglende lyd

OFTEST STILTE SPØRSMÅL OM POPradioene

Mange av disse spørsmålene omhandler generelle temaer for DAB/DAB+ og er ikke kun gjeldende for POPradioene.
Mange av publikums spørsmål vil de finne svar på ved å lese bruksanvisningen. Alle POPradioer har NORSK bruksanvisning som følger med i esken.
ALLE esker har bruksanvisning.

POP/POPduo/POPnano/POPup

Hvor lenge spiller POP på batteri?
POP spiller ca 14-16 timer på 4x AA batterier. Spilletiden vil variere utfra hvor høyt du spiller, om du hører dab eller fm, om det er varmt eller kaldt der du lytter og andre eksterne forhold. DAB bruker generelt mer strøm enn FM fordi DAB er en liten prosessor/datamaskin som dekoder data over til lyd igjen. Oppladbare batterier som kan lades i en lader utenfor radioen, kan være en idè. De spiller kortere tid, men er mer økonomiske og miljøvennlige i og med at de kan lades mange ganger.

Jeg har knekt antennen min, kan dere skaffe ny?
Ja, kontakt den du kjøpte radioen av så kan de skaffe ny antenne fra POP-importøren SAHAGA AS.

Har POP linjeinngang eller Bluetooth?
Nei. POPduo har bluetooth. POPmusic har også Bluetooth.

Har POP hodetelefonutgang?
Ja.

Hva skal jeg gjøre hvis radioen låser seg?
Radioen kan låse seg, akkurat som andre små og store datamaskiner. Da må den nullstilles. Les bruksanvisningen.

Jeg lot radioen stå lenge i direkte sollys og veldig høy temperatur. Den slo seg av og nå vil den ikke slå seg på. Hva gjør jeg?
La radioen stå en stund i skyggen. Da vil den kunne slås på igjen, hvis den ikke har stått i ekstrem varme og fått innvendig elektronikk ødelagt.

Det er ingen tegn i displayet. Jeg hører lyd / jeg hører ikke lyd. Hva gjør jeg?
Displayet er ødelagt. Hvis det ikke er utsatt for ytre påvirkning/skade, er dette en garantisak de første 2 årene etter kjøp og du skal levere radioen der du kjøpte den.

Det gummierte ytret blir slitt av på hjørnene. Er det noe jeg kan reklamere på?
Nei. Det gummierte ytret er et ytre som blir sprayet på plastikken etter at trykket på radioen er gjort. Hvis du tar med deg radioen og tar den ofte opp og ned av vesker etc. vil friksjonen over tid slite av det ytre laget. Dette er naturlig og ikke en reklamasjonssak.

Det bobler når jeg hører enkelte kanaler. Hva skal jeg gjøre?
Du må gjøre et nytt kanalsøk. Radioen er muligens ikke innstilt på den nærmeste senderen. Hører du på en sender langt borte eller er du i et område med svak dekning, vil det kunne oppleves. DAB-kanaler bobler, DAB+-kanaler blir helt tause.

Klokken på min POPup stiller seg ikke etter strømbrudd. Hva skal jeg gjøre?
Du må gjøre et nytt kanalsøk og velge å høre på sendere som er innenfor ditt område. Da vil radioen få signal, og med det signalet følger klokke-data som gjør at klokken stilles automatisk etter strømbrudd.

Det er mange kanaler i listen som ikke har lyd. Hva gjør jeg?
Gå inn i menyen og rydd kanallisten. Kanalene uten lyd er enten sendere du har hørt på når du har hatt radioen på et annet sted, eller sendere som du har «fått med» i kanalsøket, men som ligger for langt unna til at du kan høre lyd på dem.

Min POPnano lommeradio har mye dårligere mottak av kanaler når jeg bruker andre hodetelefoner enn de som fulgte med. Hva gjør jeg?
POPnano har ikke innebygget antenne. De færreste lommeradioer uten høyttaler har det. Antennen ligger i skjermen i hodetelefonkabelen (det metallet som ligger rundt selve lederen, innenfor plastikken i ledningen). Hvis du benytter hodetelefoner med dårlig skjerm vil du kunne få dårligere effekt som antenne og dermed dårligere mottak. Prøv med andre hodetelefoner.

Jeg hører en svak summe-lyd i høyttaleren når jeg skrur av lyden på radioen. Er det en feil/reklamasjonssak?
Nei. Det du hører er forsterkeren. Bare noen få vil kunne oppleve dette. Det har flere grunner og er en kombinasjon av strøm- og lyd. Det kan variere fra sted til sted du bruker radioen, og har med produktets natur å gjøre. Når du skrur opp lyden vil du ikke kunne høre lyden. Hvis du hører tilsvarende lyd ved lytting til taleprogrammer er det mest sannsynlig romstøy i studio eller mikrofonstativ du hører.

Min POPradio fungerer ikke på 220v lenger, bare på batteri. Hva skal jeg gjøre?
POP er laget med tanke på at den skal kunne benyttes på både 220v, batterier og USB-port. (Det blir vanlig med USB-porter både i hjemmet, på kontoret, i bilen og til og med i båt og camping). MikroUSB-kontakten i radioen må ikke utsettes for «brekk» eller støt. Har du mistet radioen slik at støtet har kommet på kontakten? Har du sluppet noe ned på kontakten når den har sittet i radioen? Har du prøvd å sette inn kontakten feil vei? Dersom du mener at radioen har feil som omfattes av garantien så skal du ta kontakt med stedet der du kjøpte den. De sender den til importøren. Vær klar over at dersom det påvises at radioen er utsatt for ytre påvirkning, vil det påløpe kostnader, både frakter og undersøkelsesgebyr. Vær sikker på at heller ikke andre har skadet radioen din før du sender den inn med garanti-krav.

POP@work tar ikke lading. Hva gjør jeg?
POP@work har microUSB-ladekontakt. Dette er samme type kontakt som på en rekke mobiltelefoner. Kontakten er benyttet for at du skal kunne lade ditt hørselvern med samme utstyr som du lader mobilen. Med andre ord for din enkelhets skyld.
Det er viktig å behandle USB-kontakter med litt forsiktighet. Dersom du har ødelagt kontakten ved røff bruk, er dette ikke en garantisak. Kontaktene er forsterket på innsiden.
Dersom du mener at kontakten er ødelagt uten ytre påvirkning, er dette en garantisak.

POPyourCAR har lav lyd/susete lyd. Hva gjør jeg?
Du må skru volumet helt til max på opp/ned volumbryteren oppe på venstre side av POPyourCAR.
POPyourCAR sender lyden fra dabkanalene over FM til din eksisterende bilradio. Dersom noe forstyrrer på den frekvensen du benytter, må du bytte sendefrekvens på POPyourCAR. Se bruksanvisningen.
Du må ikke plassere POPyourCAR veldig langt fra FM-radioen og/eller dennes antenne. Flytt litt på POPyourCAR. Husk at den ikke må stå så den hindrer utsikten. Husk at du ikke må betjene den på en måte som distraherer deg som ansvarlig fører av bilen. POP tar ikke ansvar for hvordan folk benytter radioen når de kjører bil.

POPyourCAR har dårlig mottak av dabkanalenes signaler. Hva gjør jeg?
Det er stor forskjell på dekningen for dab/dab+ i og utenfor byene. Bruker du POPyourCAR først og fremst i byen vil du sjelden eller aldri oppleve utfall.
Dersom du har folie/skjerming etc i frontruten kommer ikke signalene gjennom og inn til POPyourCARs antenne.
DABsignalet MÅ kunne komme frem til radioen for at du skal kunne høre kanalene.
Har du et felt i ruten uten skjerm/filter, vil en glassklebeantenne kunne hjelpe. Hvis ikke må du anskaffe en utvendig antenne.
Manglende dekning er ikke en reklamasjonssak.

POPyourCAR slår seg ikke PÅ/AV?
PÅ: du må lade POPyourCAR
AV: du må lade batteriet helt ut og så lade det opp igjen. Foreta deretter en nullstilling av radioen. Se i bruksanvisningen.

Jeg får ikke inn kanalene mine, det står kanalnavn, men jeg får ingen lyd

Sjekk at du lytter til riktig sender. Flere av våre radioer har så gode mottakschips at de lett tar inn signal fra sendere som er lenger vekk fra deg. Da kan det hende at du finner senderen, men at avstanden er for lang til at lyden "følger med". I så fall vil kanalen ligge flere ganger i kanallisten. Velg en av de andre, som sannsynligvis sender fra en sender nærmere deg. Benytt "prune" eller "rensk" i radioens system-meny. Da vil den fjerne de kanalene som ikke er sterke nok til at du får lyd fra dem.

Ved problemer med internettradio:
Sørg for å teste radioen på et annet trådløst/kablet internettverk før feil innrapporteres. I 90% av alle tilfeller fungerer radioen fint på et annet nett og da ligger problemet i routeren / konfigurasjonen av routeren og ikke i radioen.

Har du eller dine kunder andre spørsmål som du ikke finner svar på i din POPradios bruksanvisning? Vær snill å sende oss en e-post med spørsmålet, så skal vi svare og oppdatere denne listen. Benytt salg@sahaga.com. Takk for hjelpen!

Follow us on Facebook