SAHAGA AS

Salgs-­ og leveringsbetingelser for næringsdrivende


ANVENDELSE

Disse salgs-­‐ og leveringsbetingelsene får anvendelse på alt salg fra SAHAGA AS, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt.

DEFINISJON KJØPER

Med kjøper menes i dette dokumentet juridiske enheter/virksomheter som handler produkter fra SAHAGA AS i næringsvirksomhet.

Kjøper/forhandler forplikter seg til å sette seg inn i selgers produkter, og gjøre seg kjent med bruksanvisninger og FAQ/løsninger på kjente utfordringer.
Selger/forhandler forplikter seg til å informere og gi opplæring når kjøper/forhandler ønsker dette. Kjøper og selger samarbeider for å holde god informasjon til sluttbruker, og dermed holde både miljømessige og økonomiske belastninger mht reklamasjoner nede.

PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Alle priser gjelder i utgangspunktet kontant betaling, og er oppgitt i norske kroner og eksklusive merverdiavgift.

Bedrifter får om ønskelig inntil 20 dagers kreditt, egen avtale om kreditt inngås med SAHAGA AS, og vil medføre kredittvurdering. Kreditt angis på ordrebekreftelse.

Det tas forbehold om eventuell justering av prisene basert på råvarepriser, valutakurs, toll eller avgifter.

Prisjustering varsles med minimum 14 dagers varsel.

Sahaga AS har ingen ekspedisjons-­‐, faktura-­‐ eller andre gebyr, men på ordre under 1500,-­‐ beregnes et plukkgebyr til lageret på 250,-­‐ NOK.

Dersom fakturaer ikke betales til forfall sendes purring med purregebyr. Dernest, ved uteblivende betaling, overtas kravet for inndrivelse, og ytterligere kostnader påløper.

Frakt kommer i tillegg dersom varen skal leveres eller sendes til kjøper. Fraktsats er 4% av fakturabeløp, minimum 199 NOK eks mva.

SAHAGA AS benytter Schenker og Bring, og deres fremsendingstider gjelder.


LEVERING

SAHAGA AS bestreber å ha varer på lager for umiddelbar levering. SAHAGA AS er imidlertid prisgitt våre leverandørers produksjon av de til enhver tid tilbudte produkter. SAHAGA AS vil således ikke være ansvarlig for eventuelle forsinkelser i leveransen som skyldes forhold utenfor vår kontroll, herunder produksjon eller lanseringer av nye produkter. Erstatning for eventuelle forsinkelser vil ikke bli gitt.

SAHAGA AS forplikter seg til å levere de varer og det antall som er angitt på ordrebekreftelse. SAHAGA AS leverer (dersom ikke annet er avtalt) varene til EN adresse hos kjøper.

MANGLER I LEVERANSEN

Eventuelle mangler i leveransen skal meldes til SAHAGA AS straks den oppdages, senest 14 dager etter mottak.

MANGLER ELLER FEIL VED PRODUKTET

SAHAGA AS gir ved B2B-­‐salg 1 års garanti på sine produkter. Garantien vil dekke alt av feil på produktet, som ikke er selvforskyldt ved skade.

-­‐ Uten videresalg fra kjøper, gjelder kjøpsloven.

-­‐ Ved videresalg til kjøpers kunde som skal selge produktet videre til næringslivskunde (B2B) gjelder kjøpsloven.

-­‐ Ved salg til forretning eller kjede som skal selge produktet videre til forbruker (B2C), gjelder vanlig reklamasjonsregler ihht forbrukerkjøpsloven.

Ved mangler eller feil på produktet skal kjøper returnere aktuelle produkter til SAHAGA AS for reparasjon, evnt bytte 1:1 i nytt produkt. Kjøper bekoster returfrakt, SAHAGA AS bekoster tilsending av nytt produkt.

SAHAGA AS vil ikke kunne stilles til ansvar for lidd skade som følge av en mangel på et produkt, herunder tapt arbeidsfortjeneste eller andre kostnader som påløper kjøper pga mangelen. Ved bytte i nytt produkt, der originalproduktet hadde bedriftslogo eller spesialinnpakning, vil det nye produktet være et standard produkt i standard emballasje.

SAHAGA AS har inntil 3 forsøk på å rette en eventuell mangel før kjøper kan kreve omlevering av produktet ihht kjøpsloven. Dersom kjøper har videresolgt produktet (ikke for videresalg) forholder SAHAGA AS seg allikevel til egen kjøpers adresse ved utsending av reparert/nytt produkt. Spesiell avtale om direktesending til kjøpers kunde kan gjøres, men da tas det høyde for økt fraktkostnad. Tilbud er gitt med utgangspunkt i kjøpers geografiske tilholdssted.

ANGRERETT

Kjøper har ingen angrerett etter Angrerettsloven da denne kun gjelder forbruker-­‐kjøp utenfor fast utsalgssted.

AVBESTILLING

Kjøper har ikke rett til avbestilling etter at ordren er registrert hos produsent/selger har forpliktet seg til produksjon av varen.

SALGSPANT

SAHAGA AS har salgspant i leverte varer inntil komplett oppgjør har funnet sted.

RETUR / BYTTERETT

Kjøper har ingen retur-­‐ eller bytterett ihht regler for B2B-­‐salg.
;

JUSTERING AV BETINGELSER VED INNGÅELSE AV SPESIALAVTALER

SAHAGA AS ønsker ikke å basere sine tilbud på ”sikkerhetsbuffere”. Alle aspekter av en avtale representerer kostnader og inntekter. Dersom det inngås spesialavtaler om frakt, garantitid, ansvar for opphenting av evnt reklamasjoner etc., vil dette påvirke prisen i det opprinnelige tilbudet.

TVISTER

Eventuelle tvister i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser vil bringes inn for selgers verneting.

Follow us on Facebook