Kampanje:  Beredskapsradio som alle husstander bør ha

Kampanje: Beredskapsradio som alle husstander bør ha

  admin  

 (732)    (0)

  POP by SahagaSahaga-nyheterSahaga mener  

Sahaga as har POPintro2, en radio som møter alle ønskede spesifikasjoner for en beredskapsradio. Ta kontakt i dag, så sender vi deg et godt tilbud på POPintro2.
Les mer om myndighetenes anbefalinger mtp å kunne motta informasjon på radio, den sikreste og viktigste kontaktlinjen mellom myndigheter og befolkningen i krisesituasjoner.

POPintro2 er en radio som møter kravene til en beredskapsradio. Når myndighetene skal i kontakt med befolkningen med viktig informasjon, er radio den sikreste plattformen å benytte. Mobilnett og internett blir overbelastet. Radio er kringkasting og påvirkes ikke av mengden samtidige mottakere av budskapet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gitt ut brosjyren "Du er en del av Norges beredskap". Der kommer det frem at en DAB-radio som fungerer på batterier, er noe alle bør ha i beredskap. POP tilbyr løsninger som sikrer deg tilgang til informasjon på radio i enhver situasjon. Se lenger ned.

Du kan lese brosjyren her.

På sine nettsider sier DSB:

 "Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt!"
Cecilie Daae, direktør i DSB
I brosjyren presenteres en liste over hva du bør ha tilgjengelig i hjemmet ditt. DBS forklarer hvorfor de nå gjennomfører denne kampanjen slik:

"Det er flere forhold som gjør at vi kommer med egenberedskapsråd til befolkningen nå. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har ført at Norge nå moderniserer totalforsvaret. Økt beredskap i befolkningen – altså hvordan hver enkelt tar vare på seg og sine hvis noe uforutsett skulle skje – er en naturlig del av arbeidet med et moderne totalforsvar.
I tillegg er vi som bor i Norge – som er blant verdens tryggeste og mest stabile land – vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Det er faktisk en sårbarhet, og et argument for hvorfor folk bør tenke over hvordan de kan forberede best mulig seg hvis noe skulle skje."

Å ha tilgang til informasjon på radio er viktig. Følg anbefalingen fra DSB. Skaff deg en god DAB!

 (732)    (0)

Follow us on Facebook